13.04.18

La presentació de la campanya “L’Esport pel Sí”

La presentació de la campanya “L’Esport pel Sí”

La presentació de la campanya "L'Esport pel Sí"

La presentació de la campanya “L’Esport pel Sí”