24.07.12

Pujar al podi amb estelades no és il·legal

La Plataforma ProSeleccions obre un servei d’assessorament als esportistes catalans

Aquests darrers dies, sobretot en relació als SkyGames, ha sorgit un polèmica sobre si es pot sancionar els esportistes catalans que llueixin una senyera o una estelada en el moment de pujar al podi o recollir un premi. Des de la Plataforma ProSeleccions manifestem que es tracta d’una maniobra més de les autoritats esportives espanyoles (el Consejo Superior de Deportes i les federacions espanyoles) per coartar i restringir els drets i els sentiments dels esportistes catalans. Són amenaces per infondre la por en els esportistes, i amb aquestes burdes coaccions intenten silenciar el seu sentiment i evitar que puguin expressar la pertinença a Catalunya i en definitiva, que voldrien participar representant a Catalunya amb les seves seleccions esportives catalanes.

Des de la Plataforma ProSeleccions volem que es deixi d’amenaçar els esportistes catalans que no poden expressar-se lliurement, sobretot quan estan competint per una federació espanyola. Per aquest motiu, ens oferim a assessorar i donar suport legal als esportistes que rebin coaccions per part de les federacions i altres organismes espanyols. Ningú pot prohibir als nostres esportistes que exhibeixin la bandera amb la que se senten identificats.

No existeix cap base legal per sancionar un esportista que llueixi una senyera o estelada. La Llei 19/2007 d’11 de juliol contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, reguladora dels actes o conductes violentes o que inciten a la violència en l’esport, estableix en el seu punt

b) L’exhibició, als recintes esportius, als seus voltants o als mitjans de transport organitzats per acudir-hi, de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en què s’exhibeixin o s’utilitzin d’alguna forma incitin o ajudin a la realització de comportaments violents o terroristes, els fomentin o constitueixin un acte de menyspreu manifest a les persones participants en l’espectacle esportiu.

Òbviament les conductes sancionables no inclouen el fet d’exhibir una bandera catalana o una estelada, per la qual cosa totes les amenaces en aquest sentit són intimidatòries i per fer por. Les instruccions que pugui donar un tècnic d’una federació espanyola en aquest sentit, són això, instruccions de regim intern, sense cap valor legal i denunciables davant la justícia per atemptar contra la llibertat d’expressió dels esportistes.

Cal destacar que les dues lleis que regulen l’esport a Espanya i a Catalunya, la Ley del Deporte 10/1990 i la Llei de l’Esport de Catalunya 1/2000 de 31 de juliol, tampoc sancionen el fet de lluir una bandera catalana o estelada.