Tractors Lamborghini: Porsche i Ferrari, els supercotxes per a l'arada

Estem acostumats a associar-los amb somnis ràpids de quatre rodes, el cim del rendiment a la carretera i la pista. No obstant això, els noms de Porsche, Lamborghini i Ferrari també van acabar en un altre tipus de vehicle, amb una finalitat molt diferent i poc dedicat a les prestacions. No almenys si això es mesura amb un cronòmetre: parlem-ne vehicles agrícoles, i en particular de tractors, un sector en què la robustesa, la fiabilitat i la capacitat de remolcar fàcilment remolcs de tot tipus tenen molta més importància que la velocitat. La qual cosa en aquest cas no és gens impressionant…