Dieta macrobiòtica: significat, beneficis i contraindicacions

Allà dieta macrobiòtica és més un estil de vida que abraça el cos i la ment que una simple dieta d’aplicar. També estimat per les estrelles de Hollywood, el dieta macrobiòtica Deriva de principis filosòfics que provenen de la cultura japonesa i es basa en l’equilibri entre alimentació, salut i benestar espiritual.

L’objectiu és aconseguir literalment una llarga vida, del grec macros que vol dir gran, ample i bios que és la vida. Desenvolupat per George Ohsawa i Michio Kushi, es basa en l’ús d’aliments Yin i Yang. Allà Filosofia taoista es basa precisament en aquests dos principis amb el Yin que representa la fredor, la foscor, la suavitat, la feminitat i el Yang que està lligat a la calor, la llum, la rigidesa, l’activitat i la masculinitat. Equilibra els aliments Yin i Yang serveix per mantenir l’harmonia del cos.