26.11.08

Campionat d’Europa, del 10 al 12 de juliol de 2008

Catalunya Sostscampiona cos de la noticia