Transparència

Dades de contacte
Podeu consultar-les en aquest enllaç.

 

Estatuts
Podeu consultar-los en aquest document.

 

Funcions i tasques de l’entitat
Podeu consultar-les en aquest enllaç.

 

JUNTA DIRECTIVA
President: Xavier Vinyals
Vicepresident 1r: Miquel Rey
Vicepresident 2n i Tresorer: Sergi Blàzquez
Secretari: Manuel Pardo
Vocal: Francesc Puigpinós
Vocal: Joaquim Vallès

Deixa un comentari