Dades Personals
Col·laboracióDades Bancàries

captcha

Privadesa

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes,Passatge Permanyer, 3 - 08009 Barcelona, telèfon: 93 553 82 20, NIF G-61774303 i la finalitat dels quals és donar suport com a col·laborador i mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a la nostra activitat. Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic info@seleccions.cat. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurament per la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes.

Baixa com a col·laborador

Si desitgeu donar-vos de baixa heu d’adreçar-vos per escrit a la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, Passatge Permanyer, 3 - 08009 Barcelona, o per correu electrònic a secretaria@seleccions.cat, i fer-ne la sol·licitud.

LOPD


Dret d’accés

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes (*)

Dret de rectificació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes (*)

Dret a oposició

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades als fitxers de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes (*)

Dret a cancel·lació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes (*)

(*) De conformitat amb els article 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, i els articles 12,13,15 i 16 del Reial Decret 1332/94, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Amb la col·laboració de: