Condicions d’ús

La utilització d’aquesta pàgina web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li demanem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir, utilitzar i/o descarregar els materials continguts al web implica que vostè ha llegit i accepta, en nom propi i en nom de l’entitat o persona en representació de la qual actua, sense cap mena de reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

Aquesta pàgina web conté materials preparats per la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes amb finalitats únicament informatives. La Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes es reserva el dret de corregir qualsevol error o omissió de contingut a la pàgina web. Així mateix, la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions de materials, productes, programes, serveis o preus que consideri oportunes, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la que aquests són presentats o on estan localitzats.

Els enllaços o “links” que conté aquesta pàgina poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes no hi exerceix cap mena de control. La Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs o pàgines web i l’accés a les mateixes des d’aquesta pàgina tampoc implica que la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes recomani o aprovi els seus continguts o que estigui afiliada o associada amb, o autoritzada legalment per fer servir qualsevol marca, nom comercial, logo o símbol de copyright mostrat en aquestes pàgines, o que aquestes pàgines vinculades estiguin autoritzades per utilitzar qualsevol marca, nom comercial, logo o símbol de copyright de Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes o d0alguna de les seves afiliades.

2.- Limitació de la responsabilitat

Tota la informació (inclosa la informació facilitada a través de l’ús de qualsevol software) i materials constants d’aquesta pàgina web es faciliten “tal qual” (“as is”), sense cap garantia, expressa o tàcita, en relació a la seva exactitud o fiabilitat.

La Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes no respon pels danys directes o indirectes o una altra pèrdua que es poguessin ocasionar per l’ús o la incapacitat de fer servir el contingut, el material o funcions d’aquesta pàgina web o de qualsevol pàgina web vinculada.

La Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquesta pàgina web. En conseqüència, la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

La Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes no garanteix que el material continguet en aquesta pàgina web sigui apropiat o disponible pel seu ús, ni es responsabilitza per l’accés a la mateixa des de llocs on el seu contingut pugui ser considerat il·legal o estigui prohibit.

3.- Drets de la Propietat Intel·lectual

El contingut d’aquesta pàgina web i les seves pàgines estan protegits pels drets d’autor i/o altres drets de propietat intel·lectual i industrial.

Queden prohibides la reproducció (excepte per a ús privat), la transformació, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol forma d’explotació de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web, a no ser que existeixi un consentiment previ per escrit i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes dels indicats drets de propietat intel·lectual.

Queda així mateix prohibit desglossar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre per qualsevol mode, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador (software) necessaris per al funcionament, accés i/o utilització d’aquesta pàgina web i dels serveis que s’hi contenen, ja siguin obra protegida de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes o dels seus proveïdors.

Així mateix, el nom Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes i el seu logo (a no ser que s’estableixi el contrari) i les altres marques utilitzades en aquesta pàgina web, són marques de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes. Queda prohibida la seva utilització sense el consentiment previ per escrit de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes

No obstant, els distribuïdors i majoristes autoritzats dels productes de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes podran imprimir o descarregar imatges, catàlegs i altres publicacions contingudes en aquesta pàgina web i mostrar, distribuir o utilitzar-los amb l’únic propòsit de promoure els productes de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, i sempre que facin referència explícita a la titularitat de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes dels corresponents drets de propietat intel·lectual. Aquesta autorització no transmet el títol sobre el material en qüestió. L’usuari haurà d’abstenir-se en tot cas de modificar aquest material

4.- Productes

Tots els productes mencionats en aquesta pàgina web estan subjectes a la disponibilitat existent en cada moment i a la discreció de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes. La informació que la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes publica en aquesta pàgina web pot contenir referències a productes o serveis de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes o dels seus socis comercials que no estigui disponible en el país des del qual l’usuari accedeix a la pàgina web. Aquestes referències no impliquen que la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes o els seus socis comercials estiguin intentant anunciar aquests productes o serveix en el país en qüestió. L’usuari haurà de consultar el contacte local de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes per obtenir la informació completa sobre els productes o serveix que estiguin disponibles al seu país.