30.09.19

II Trofeu del Poble Catalunya Escòcia a Arenys de Munt.

II Trofeu del Poble Catalunya Escòcia a Arenys de Munt.

II Trofeu del Poble Catalunya Escòcia a Arenys de Munt.

II Trofeu del Poble Catalunya Escòcia a Arenys de Munt.