11.05.19

Les semifinals femenines pèr parelles de la Med Cup de dards Salou 2019, Catalunya Turquia i Catalunya-França.

Les semifinals femenines pèr parelles de la Med Cup de dards Salou 2019, Catalunya Turquia i Catalunya-França.