18.12.18

Una competició de Rogaining. Foto: FCOC.

Una competició de Rogaining. Foto: FCOC.