13.11.18
Política Esportiva

Consideracions de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes

Sobre l’advertiment del Comitè Internacional Olímpic a Espanya per negar-se a reconèixer Kosovo en les competicions esportives internacionals

1⃣ Espanya és l’únic país que no ha respectat l’autonomia de l’esport en el cas del Kosovo, fet que li ha valgut l’advertiment del CIO.

2⃣ El COC va demanar l’admissió al CIO l’any 1991. Una sol·licitud que encara no ha rebut resposta formal.

3⃣ El CIO també sap, per carta del 2017, la voluntat del COC d’obtenir el seu reconeixement quan Catalunya sigui independent.

4⃣ Espanya no podrà negar la participació de Catalunya en cap competició internacional des del moment que el CIO reconegui el COC.

5⃣ La Generalitat té competències exclusives en matèria d’esport i les federacions esportives catalanes són entitats amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.

6⃣ L’esport és el màxim aparador internacional d’un país i Catalunya no hi vol renunciar.