18.09.18

Domènec Lladó, durant l’Indoor Mundial Barcelona 2018.

Domènec Lladó, durant l’Indoor Mundial Barcelona 2018.

Domènec Lladó, durant l'Indoor Mundial Barcelona 2018.

Domènec Lladó, durant l’Indoor Mundial Barcelona 2018.