11.06.18

Martín Martí, amb una de les medalles aconseguides en el Swiss Open i l’Helvetia Open 2018 de dards.

Martín Martí, amb les medalles aconseguides en el Swiss i l’Helvetia Open 2018.

Martín Martí, amb una de les medalles aconseguides en el Swiss Open i l'Helvetia Open 2018 de dards.

Martín Martí, amb una de les medalles aconseguides en el Swiss Open i l’Helvetia Open 2018 de dards.