26.05.18

Clàudia Sabata i Erola Bisquert, segona i tercera.

Clàudia Sabata i Erola Bisquert, segona i tercera.

Clàudia Sabata i Erola Bisquert, segona i tercera.

Clàudia Sabata i Erola Bisquert, segona i tercera.