07.03.18

Laia Andreu entrant a la meta amb la seva filla en braços