14.11.16

La visita del president de la Federació Internacional de FS, acompanyat del president de la FCFS, Sr. Dani Vives, amb l’alcalde, Sr. Jordi Ignasi Vidal, i la regidora d’Esports, Sra. Gemma Vilarasau

La visita del president de la Federació Internacional de FS, acompanyat del president de la FCFS, Sr. Dani Vives, amb l’alcalde, Sr. Jordi Ignasi Vidal, i la regidora d’Esports, Sra. Gemma Vilarasau