23.11.12

Major presència internacional i més recursos econòmics per les federacions

Benefici per les federacions

Tenir Estat propi tindrà un efecte altament positiu sobre les federacions esportives catalanes: guanyaran en estabilitat econòmica, organitzativa i esportiva. Perquè els beneficis de tenir un Estat propi estan tots molt vinculats. Una de les conseqüències de la participació internacional oficial serà que les federacions veuran multiplicada la seva importància com a estructures organitzatives imprescindibles de l’esport català, a l’hora que veuran augmentades les seves possibilitats de tancar acords de patrocini importants, fins ara reservats a les federacions espanyoles o als grans clubs. A aquests dos fets s’hi afegirà la seva participació en una estructura, fins ara existent però congelada i sense competències, com el Comitè Olímpic Català, que s’activarà i podrà esdevenir un factor nou de creixement econòmic i esportiu de dimensions desconegudes, atès el fet que l’esport català no ha viscut de manera directa tot el que implica participar regularment als Jocs Olímpics.

Tota aquesta nova realitat de l’esport federat implicarà més creixement social i econòmic i més repercussió als mitjans, i posarà un alt nivell d’exigència sobre les entitats, que un cop superades les primeres dificultats, les farà créixer en estabilitat i consolidació.