21.11.12

“Les Seleccions Catalanes han estat, són i continuaran sent una prioritat pel Govern”

Entrevista a Artur Mas, candidat de Convergència i Unió (CiU)

Com valoraria la feina feta pel Govern en els últims dos anys al voltant de les Seleccions Catalanes?
El Govern es va marcar com a prioritat en l’àmbit de l’esport la defensa de les seleccions esportives catalanes i, malgrat les adversitats, les dificultats econòmiques, d’una banda, i el bloqueig sistemàtic dels governs i institucions espanyoles per impedir la participació internacional de les seleccions catalanes s’han fet passos endavant. El Govern ha defensat fermament el respecte pel dret de les federacions esportives catalanes a afiliar-se a la federació internacional corresponent i a participar en competicions oficials internacionals mitjançant les seleccions esportives catalanes, ha donat suport econòmic a les federacions reconegudes internacionalment per fer factible la seva participació en competicions internacionals, ha donat suport a la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes i a la Unió de Federacions Esportives Catalanes per l’impuls de la projecció internacional de l’esport català.

Les enquestes indiquen que una gran majoria de la població està a favor de que Catalunya tingui seleccions esportives pròpies. En concret tres quartes parts dels votants del seu partit en són favorables. Quines accions s’han de dur a terme en concordança amb aquest clamor popular?
Seguir treballant pel seu reconeixement internacional i avançar en el camí cap a un estat propi. Amb l’estat propi el camí pel reconeixement restarà lliure d’obstacles i d’entrebancs.

En el nou Govern, una de les prioritats en l’àmbit esportiu seran les Seleccions Catalanes?
Les seleccions catalanes han estat, són i continuaran sent una prioritat pel Govern. La plena projecció internacional de l’esport català a través de les federacions esportives catalanes és un clar exemple de construcció d’estructures d’estat i, com a tal, serà una prioritat pel Govern.

Quin paper han de tenir les Seleccions Catalanes com a representació internacional de l’esport del país?
Una nació com Catalunya s’ha de poder projectar al món amb normalitat en la vessant esportiva i per tant les seleccions catalanes són el vehicle a través del qual les nacions com la nostra han de poder projectar-se i competir d’igual a igual amb la resta de nacions.

Tenint en compte que les Seleccions Catalanes són estructures d’estat, la Secretaria General de l’Esport ha de marcar com a objectiu que s’aconsegueixin més reconeixements internacionals a curt termini?
Sense cap mena de dubte, en la línia de bastir estructures d’Estat un del objectius del Govern ha de ser que s’aconsegueixin més reconeixements internacionals de les nostres seleccions.

Què fa falta perquè les federacions que encara no estan reconegudes internacionalment apostin de manera ferma i decidida per les Seleccions Catalanes?
Cal vèncer els obstacles, fer front a les adversitats i el camí per sortir-nos-en és el camí que ens porta cap a l’estat propi.

El passat 27 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar que en l’elaboració dels pressupostos i a l’hora d’establir els criteris per les subvencions en matèria esportiva es tingui en compte de forma prioritària aquelles federacions que formen part d’una internacional i, per tant, tenen la Selecció Catalana oficialitzada. Aquesta és la línia que cal seguir en la nova legislatura?
La Secretaria General de l’Esport seguirà donant suport a les Federacions Esportives Catalanes i, evidentment, a les Federacions que tenen reconeixement internacional. Així per exemple en la present legislatura, el Govern va estar al costat de la Federació Catalana de Dards en el seu procés de reconeixement per la Federació Internacional, reconeixement que es va fer realitat el setembre de l’any passat.

El 22 d’octubre onze clubs de futbol de Primera, Segona i Segona Divisió B van firmar un conveni de col·laboració amb la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes. Gestos com aquest haurien de ser més habituals en el món de l’esport i en altres àmbits? Quins altres gestos s’haurien de fer?
Qualsevol gest que impliqui posicionar-se a favor de la defensa de la legítima aspiració de les federacions esportives catalanes a poder participar en competicions internacionals és positiu, i crec que de gestos com aquest cada cop n’hi haurà més.

Creu que els estaments esportius (clubs, federacions, esportistes) haurien de pronunciar-se clarament a favor de l’assoliment de l’estat propi?
Són ells qui han de decidir lliurement però confio que així sigui. Quan més àmplia sigui la majoria a favor de l’assoliment de l’estat propi, més fàcil serà recórrer aquest camí.