21.11.12

Augment del patrocini i de les inversions en l’esport

Benefici per l’economia

L’esport català en sortirà beneficiat, però també l’economia catalana en general. L’Estat propi ajudarà al reconeixement de l’esport català. La presència d’aquest en l’àmbit internacional de forma oficial tindrà una implicació clara per a l’economia del país. Els patrocinis que fins ara aconseguien algunes federacions espanyoles gràcies a la participació, per inclusió obligada, d’esportistes i clubs catalans seran patrocinis als que de forma directa també podran optar-hi les federacions catalanes d’una Catalunya sobirana.

Als patrocinis hi podrem sumar tota l’activitat turístico-esportiva que generen les visites d’equips de seleccions i de clubs que les competicions oficials internacionals comporten. Parlem de més de 60 esports que  mouen equips de persones importants fins i tot quan es tracta d’esports individuals. I que arrosseguen amb ells el seguiment de molts periodistes, aficionats i empresaris. Al cap de l’any representen milers de pernoctacions i d’usos diversos que repercutiran directament en l’economia catalana com si es tractés d’una gran inversió estrangera.

Finalment, a això cal afegir que, si es fa bé la feina en el camp de l’esport i encara més si els resultats hi ajuden, apareixerà aleshores la idea del prestigi de la Marca Catalonia, l’associació a la qual comportarà més creixement econòmic.