14.11.12

Més oportunitats per assolir places europees en les competicions de clubs

Benefici pels clubs

Un altre dels beneficis més importants de l’Estat propi per a l’esport afectarà positivament als clubs esportius catalans de tots els esports. Per a tots ells, la referència passaran a ser les lligues europees i no només les espanyoles. Tots tindran més oportunitats d’assolir places europees en competicions de clubs, amb tota la il·lusió que això desperta entre els esportistes i els seguidors. Aquest fet,  que porta implícit un major interès de l’entorn social dels clubs i dels mitjans de comunicació, implicarà finalment un augment important de les possibilitats de trobar patrocinadors, possibilitats que seran més notables així que l’economia del país s’estabilitzi, en part, gràcies a la desaparició del deute fiscal.