30.06.10

El Constitucional dóna llum verda a l’oficialitat de les seleccions

Considera bons els articles 134, 142 i 200 que estableixen la participació internacional de Catalunya

La sentencia del Tribunal Constitucional, totalment antidemocràtica, no ha tombat però la possibilitat -en 20 esports ja és un fet actualment- que Catalunya pugui tenir les seves seleccions competint internacionalment en qualsevol esport, com el futbol o el bàsquet, per exemple. Els articles 134, 142 i 200 així ho avalen i no han estat modificats.

El 134 estableix que ”la Generalitat participa en organismes d’àmbit estatal, europeu i internacional que tinguin com objectiu el desenvolupament de l’esport”. El 142.2 regula que ”correspon a la Generalitat la subscripció d’acords amb entitats internacionals i la seva participació en col·laboració amb l’estat o de forma autònoma, si ho permet la normativa de l’entitat corresponent”.

I el 200 deixa clar que ”la Generalitat ha de promoure la projecció internacional d’organitzacions socials, culturals i esportives de Catalunya, i si s’escau, la seva afiliació a les entitats afins d’àmbit internacional, en el marc del compliment dels seus objectius”.

Per tant doncs, i com destaca en portada el diari La Gaceta, el Tribunal Constitucional permet que Catalunya pugui tenir en un futur totes les seleccions catalanes reconegudes de ple dret, inclòs el futbol i el bàsquet, dos dels esports que més ganes tenen els nostres aficionats que siguin oficials. La Gaceta es fa avui una pregunta molt interessant:”¿Será éste el último mundial de España con jugadores Catalanes?”.