17.03.10

Acord important amb la federació francesa de rugby a XIII

La selecció reforçada internacionalment

Sergi Blàzquez, president de l’Associació Catalana de Rugby Lliga (ACRL), va desplaçar-se aquest cap de setmana a Perpinyà per signar el conveni de col·laboració que a partir d’ara els vincularà amb el Comitè del Rosselló de rugby XIII i la Federació Francesa de rugby XIII (FFR 13). Així doncs, Blàzquez es va reunir amb Michel Pianelli, President del Comitè del Rosselló de rugby a XIII.

També van avalar-lo per part de la FFR 13, Guy Laforgue, i per part de les dues administracions implicades: Josep Saguer de la Generalitat de Catalunya i M. Louis Caselles (Consell General des PO).

El Comitè del Rosselló, encapçalat pel seu president Michel Pianelli ha estat una de les peces claus en aquest conveni i l’entesa per part de totes dues parts ha estat absoluta. Un cop més, Catalunya i les seves seleccions sortiran reforçades internacionalment.