21.05.09

Què hi té a dir la famosa ley del deporte o el govern espanyol?

Res. La ley del deportes és paper mullat. La clau jurídica no la tenen les lleis espanyoles sinó els estatuts de les federacions internacionals, que majoritàriament accepten com a membres a federacions de països esportius, encara que no tinguin la plena sobirania política. Les federacions internacionals són entitats privades i tenen guanyat i reconegut el dret a autoorganitzar-se i a regular el seu esport. A partir de la sentència del TAS queda clar que aquestes federacions internacionals no estan sotmeses a les normatives dels Estats i, per tant, tenen total llibertat per acceptar les federacions catalanes.