29.01.09

CRONOLOGIA D’UNA LLUITA JUSTA

L’any ’41 el govern franquista va prohibir qualsevol activitat internacional de qualsevol federació esportiva “regional” i, des d’aquell moment, la Federació Catalana de Rugby s’ha vist privada de tota representativitat internacional, un privilegi que va tenir durant set anys, després d’haver estat una de les creadores de la internacional. Aquesta és la cronologia d’uns fets que encara avui continuen ben vius:

Gener 1934
A París, la Federació Catalana de Rugby (FCR) és una de les 13 federacions fundadores de la federació internacional (FIRA). En aquell moment, la catalana era una federació plenament activa i consolidada i, en canvi l’espanyola, tot just donava les seves primeres passes.

 

Documentació:
Acta de constitució de la FIRA
Noticia a La Vanguardia de l’admissió de la FCR a la FIRA


Març 1941
El General Franco emet un decret pel qual totes les federacions esportives no-espanyoles perden qualsevol representativitat i tota la gestió de l’esport passa des d’aleshores a ser responsabilitat exclusiva de la Falange Española Tradicionalista i de las JONS.

 

Documentació:
Noticia a La Vanguardia del decret de supressió de les Federacions Catalanes pel règim franquista


Abril 1945
S’aprova l’estatut de la Delegación Nacional de Deportes, que atribueix a la mateixa “la competencia de la organización y autorización de todo tipo de encuentros internacionales”. Així doncs, durant la Dictadura, sense el dret d’associació contemplat, les nostres federacions van esdevenir simples delegacions territorials de les espanyoles.


Maig 2006
La Federació Catalana de Rugby recorre al Tribunal de Gran Instància de París, on la FIRA hi té encara avui la seva seu, argumentant la seva condició de membre fundador de la mateixa i demanant la seva readmissió en l’organisme.


Setembre 2008
Durant la vista, la defensa conjunta de la Federación Española de Rugby (FERugby) i la FIRA no dubta a presentar com a prova contrària a la nostra readmissió el citat decret franquista.


Desembre 2008
La justícia francesa falla en contra dels interessos de Catalunya. Considera vàlid l’argument presentat per la FERugby i dictamina que l’actual FCR no és exactament la mateixa que la de fa 74 anys i, per tant, no mereix ser reconeguda per la FIRA. A més, ha d’indemnitzar les altres parts en concepte de “danys morals”.


Gener 2009
La FCR presenta recurs davant d’una sentència considerada del tot injusta i, el què encara és més greu, fonamentada en uns arguments i una prohibició en un règim totalitari.

 

Maig 2010
El dimarts 4 de maig es va celebrar la vista oral, davant el tribunal d’apel·lació de París, del recurs de la FCR (Federació Catalana de Rugby) contra la FIRA (Federació Internacional de Rugby) i la FER (Federación Española de Rugby), demanant que li siguin restituïts els seus legítims drets com a Federació fundadora de la Federació Internacional de Rugby amateur el 1934.

Setembre 2010
El Tribunal d’Apel·lació de París va fer pública una sentència que impedeix que la Federació Catalana de Rugbi sigui considerada membre fundadora de la Federació Internacional de Rugbi Amateur (FIRA). Els advocats de la FIRA i la Federació Espanyola de Rugbi van treballar plegats per impedir-ho via judicial.

Juny 2011
La Federació Catalana de Rugby posa un recurs als tribunals de París contra la sentència del Tribunal d’Apel·lació. En aquests moments s’està a l’espera de la resolució del recurs.

Recull de notícies:

13-09-2010On és la justícia?
05-05-2010 La Federació Catalana de Rugby apel·la a Paris
19-01-2009 Seguim als tribunals
23-12-2008 Convertirem la derrota en victòria
16-12-2008 Recorren al franquisme

 

Documents adjunts

Acta de constitució de la FIRA
Noticia a La Vanguardia de l’admissió de la FCR a la FIRA
Noticia a La Vanguardia del decret de supressió de les Federacions Catalanes pel règim franquista