24.04.08

Declaracions sobre la resolució del TAS.

Valoració jurídica de la Plataforma:

Expressar la satisfacció de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes per la resolució del TAS, atès que reconeix i avala sense cap mena de pal·liatius, el que sempre ha defensat la Plataforma: “la legalitat del reconeixement internacional com a membre de ple dret d’una federació esportiva catalana, en el si de la respectiva federació internacional”.

Amb aquesta resolució del TAS, s’ha creat un precedent jurídic importantíssim que avala el fet, que les federacions esportives catalanes puguin ser admeses per les federacions internacionals i que les seleccions catalanes puguin participar oficialment en totes aquelles competicions, europees o mundials que s’organitzin.

Hem de remarcar l’extraordinària importància d’aquest precedent jurídic donat que el Tribunal que ha resolt la qüestió, el Tribunal d’Arbitratge Esportiu, és un tribunal ad hoc, específic per aquesta matèria i que no accepta la possibilitat de cap recurs en contra de la resolució, per tant la decisió és ferma i d’obligat compliment.

Aquesta resolució ens permet continuar treballant en la defensa de les seleccions catalanes i el seu reconeixement internacional, encara amb més garanties i amb la seguretat jurídica, incontestable, de que sempre hem actuat dins de la legalitat.

Ara mai més es podrà dir, que és il·legal que una federació catalana estigui reconeguda per una federació internacional, encara que ho estigui juntament amb una federació espanyola i puguin competir entre elles.

Sergi Blàzquez i Quevedo
Advocat i Vicepresident de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes