22.11.05

Sergi Blázquez: “Tots els partits polítics excepte el PP estan d’acord amb les propostes de la Plataforma per al nou Estatut”

Sergi Blázquez
“Tots els partits polítics excepte el PP estan d’acord amb les propostes de la Plataforma per al nou Estatut”
Des que Xavier Vinyals va ser nomenat president de la Plataforma pro Seleccions Catalanes hi ha hagut canvis significatius en l’estructura d’aquesta associació. Un dels més destacables ha estat la incorporació a la junta directiva de més professionals de primer nivell disposats a defensar el dret de les Seleccions Catalanes a disputar competicions internacionals. Un d’ells és Sergi Blázquez. Sergi Blázquez
“Tots els partits polítics excepte el PP estan d’acord amb les propostes de la Plataforma per al nou Estatut”
Membre de la Junta Directiva de la Plataforma
Des que Xavier Vinyals va ser nomenat president de la Plataforma pro Seleccions Catalanes hi ha hagut canvis significatius en l’estructura d’aquesta associació. Un dels més destacables ha estat la incorporació a la junta directiva de més professionals de primer nivell disposats a defensar el dret de les Seleccions Catalanes a disputar competicions internacionals. Un d’ells és Sergi Blázquez.

Com vas arribar a la junta directiva de la Plataforma pro Seleccions Catalanes?
Sempre he estat vinculat a organitzacions que defensen el dret de Catalunya a disputar competicions oficials. Vaig ser col.laborador del COC, més tard, durant la iniciativa popular de recollida de signatures per canviar la llei del Parlament de Catalunya, vaig ser fedatari de la Plataforma. Fa molts anys que conec a l’actual president, el Xavier Vinyals, i ja fa més d’un any que mantenim contactes. Amb el canvi a la presidència, el no de Fresno i l’inici d’una nova etapa vaig entrar a la junta directiva de la Plataforma.

Juntament amb el President de la Plataforma, el Xavier Vinyals, has estat l’encarregat dels temes relacionats amb l’Estatut. Quina ha estat la postura de la Plataforma davant la reforma d’aquest text?
El primer que vam fer va ser demanar una reunió amb la Conselleria de Relacions Institucionals. El secretari general d’aquesta conselleria, Francesc Baltasar, ens va atendre molt amablement i va escoltar les propostes de la Plataforma amb molta atenció. Nosaltres tenim la nostra pròpia idea de com el nou Estatut ha de recollir el dret de les federacions catalanes a demanar l’ingrés a les respectives federacions internacionals. Les nostres propostes pretenen reforçarc el dret de les federacions catalanes a demanar l’ingrés a una federació internacional i defensen que ha de ser la Generalitat qui fomenti i doni suport a la projecció exterior de les Seleccions Catalanes. Després de la reunió la mateixa Conselleria ens va recomanar que expliquéssim les nostres tesis a tots els partits polítics amb representació parlamentària, i així ho vam fer.
“Tots els partits polítics excepte el PP estan d’acord amb les propostes de la Plataforma perquè en el nou Estatut s’inclogui el dret de les Federacions Catalanes a demanar l’ingrés a la respectives federacions internacionals”

Anem a pams. Com va anar amb el PP?
Ens van rebre i ens van tractar amb molta cordialitat, però com era previsible, ens van explicar que no estaven gens d’acord amb les nostres iniciatives. Ens van deixar clar que segons el seu parer les nostres propostes divideixen la societat i a més ens van assegurar que els nostres textos eren inconstitucionals.

I amb IC?
Molt bé, no hi va haver cap problema. Van estar d’acord amb els textos que vam proposar, els van considerar constitucionals.

Amb ERC?
Esquerra comparteix plenament els nostres objectius i per tant hi ha un acord total amb aquest partit polític.
“La sentència del TAS té un vessant positiu perquè esmena el procés del tot impresentable que es va viure a Fresno. Per altra banda però aquest tribunal també ha anulat el reconeixement provisional que havia obtingut la Federació Catalana de patinatge a Miami, i això no és just”.

El PSC també es va mostrar favorable a les tesis de la Plataforma?
Sí i no. Per una banda un dels seus representants ens va assegurar que consideraven la proposta constitucional, que hi havia acord sobre aquest tema amb ERC i que per tant passarien els textos a la ponència. Un altre membre del PSC, en canvi, va ser especialment beligerant amb la Plataforma i els seus objectius. Sincerament em vaig quedar molt sorprès de la seva actitut.

I finalment quina va ser la reacció de CiU?
Estan totalment d’acord amb nosaltres, també comparteixen amb la Plataforma els objectius d’aconseguir Seleccions Catalanes reconegudes internacionalment i per tant va ser una trobada molt cordial.
EL TEXT DE LES DUES PROPOSTES DE LA PLATAFORMA Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’activitat física i esport, que inclou en tot cas. b) El foment i el suport de la projecció exterior de l’esport català, per tal d’aconseguir el ple reconeixement i l’ingrés en les respectives federacions internacionals, i garantir així, el seu dret a participar en aquelles competicions oficials que puguin organitzar les federacions intarenacionals mitjançant les seleccions nacionals esportives. Les administracions públiques catalanes reconeixeran la personalitat legal i la capacitat d’obrar a aquelles persones jurídiques legalment constituïdes i registrades a Catalunya, garantint els seus drets i capacitat d’actuació, inclosa la llibertat d’afiliació i ingrés a les entitats jurídiques d’àmbit estatal, europeu, o internacional, en el marc del desenvolupament i defensa dels seus objectius.

En resum…
Tots els partits polítics excepte el PP estan d’acord amb les propostes de la Plataforma, les accepten, les recullen i les incorporen a les propostes de redactat final. Ara hem d’esperar per saber quin serà el redactat final.

Canviem de tema. Com valores la sentència que va emetre el TAS el passat mes de juliol i que permetrà a la Federació Catalana de Patinatge defensar el seu ingrés a la FIRS el proper mes de novembre?
Per una banda és una sentència positiva perquè reconeix i esmena una sèrie de violacions flagrants que es van produir a Fresno. Aquella assemblea, des del punt de vista jurídic, va ser impresentable. El fet que el TAS obligui a repetir tot el procés és significatiu i evita, a més, la situació d’indefensió en la que es trobava la Federació Catalana de patinatge. Per un altra banda, però, considero que la sentència del TAS és negativa per nosaltres. Per què? Perquè el tribunal va anular tot el procés de Fresno però també el reconeixement provisional que va obtenir la Federació Catalana de patinatge a Miami i que va permetre a Catalunya disputar el mundial B d’hoquei patins a Macao. Ara s’ha de tornar a començar i això no és just del tot. El reconeixement provisional va ser correcte, el que va ser una vergonya va ser l’assemblea de Fresno.

Què creus que passarà el proper 24 de novembre a Roma?
Sóc optimista perquè s’està treballant bé. Veig possibilitas d’aconseguir el reconeixement definitiu. Seria just del tot.